tpe logo
energy

SLUŽBY


top slider button

power plant

STAVBY
A TECHNOLÓGIE

drawing

KONZULTAČNÉ
SLUŽBY

TECHNOLOGICKÉ
ZARIADENIA

technologicke zariadenia icontechnologicke zariadenia icon

SKLADOVACIE
NÁDRŽE

technologicke zariadenia icontechnologicke zariadenia icon

PREVÁDZKOVÉ POTRUBIA
A PRODUKTOVODY

technologicke zariadenia icontechnologicke zariadenia icon

ELEKTRO
A MaR

technologicke zariadenia icontechnologicke zariadenia icon
technologicke zariadenia

Technologické zariadenia

Prevádzkové objekty a technologické linky sú prevádzkové a výrobné zariadenia umiestnené do produkčného procesu s cieľom splniť požiadavky produkcie investora.


Služby v oblasti technologických zariadení:

01

Príprava investičných zámerov a štúdií realizovateľnosti.

02

Projekčná a inžinierska činnosť.

03

Dodávka a montáž technologických zariadení a technologických liniek na kľúč.

04

Rekonštrukcie technologických zariadení.

05

Rekonštrukcie jednotlivých objektov technologických liniek.

06

Demontáž a likvidácia existujúcich technologických zariadení a technologických liniek vrátane sanácie ekologickej záťaže.

X
skladovacie nadrze

Skladovacie nádrže

Skladovacie nádrže sú svojou dômyselnou konštrukciou a prevádzkovou životnosťou najoptimálnejšie investície do technologických objektov pre každého investora zameraného na výrobu, skladovanie, preskladnenie a manipuláciu s rôznymi produktami.


Služby v oblasti skladovacích nádrží:

01

Príprava investičných zámerov a štúdií realizovateľnosti.

02

Projekčná a inžinierska činnosť.

03

Dodávka a montáž skladovacích nádrží na kľúč.

04

Čistenie skladovacích nádrží.

05

Skúšky skladovacích nádrží podľa STN.

06

Rekonštrukcie existujúcich skladovacích nádrží.

07

Demontáže a likvidácie existujúcich skladovacích nádrží a skladových hospodárstiev vrátane sanácie ekologickej záťaže.

X
prevadzkove potrubia a produktovody

Prevádzkové potrubia a produktovody

Prevádzkové potrubia sú štandardnou výbavou všetkých technologických stavieb, kde zabezpečujú lineárne spojenia okolitých technologických zariadení.


Služby v oblasti prevádzkových potrubí:

01

Príprava investičných zámerov a štúdií realizovateľnosti.

02

Projekčná a inžinierska činnosť.

03

Dodávka a montáž potrubných rozvodov a produktovodov.

04

Skúšky potrubných rozvodov a produktovodov podľa STN.

05

Opravy existujúcich potrubných rozvodov a produktovodov.

06

Demontáže a likvidácie existujúcich potrubných rozvodov vrátane sanácie ekologickej záťaže.

X
prevadzkove potrubia a produktovody

Elektro a MaR

Časť Elektro a MaR dodáva technologickým stavbám logický proces a postupnosť jednotlivých krokov pri plnení správnej funkcie prevádzky technologických zariadení a technologických liniek.


Služby v oblasti Elektro a MaR:

01

Príprava investičných zámerov a štúdií realizovateľnosti.

02

Projekčná a inžinierska činnosť.

03

Dodávka a montáž na kľúč.

04

Programovanie a ladenie riadiacich systémov.

05

Skúšky podľa STN.

X

PRE
DODÁVATEĽOV

technologicke zariadenia icontechnologicke zariadenia icon

PRE
INVESTOROV

technologicke zariadenia icontechnologicke zariadenia icon
pre dodavatelov

Pre dodávateľov

Konzultačné služby a poradenstvo pre dodávateľovposkytujeme vo vyhlásených výberových konaniach a tendroch. Na základe našich skúseností vieme, že správne nastavená stratégia výrazne zvyšuje šance na úspešné zvládnutie celého tendra a samotnú výhru v ňom. Ponúkame poradenstvo pri príprave a technickej analýze projektu s návrhom najoptimálnejšieho technického/technologického riešenia. Ponúkame sprostredkovanie obchodu, business development v rôznych oblastiach pôsobenia dodávateľov.

X
pre investorov

Pre investorov

Konzultačné služby a poradenstvo pre investorov realizujeme vo výberových konaniach prostredníctvom analýzy plánovaných projektov, čo vedie k optimalizácii nákladov projektov (nových alebo prebiehajúcich), zabezpečujeme audit investičného energetického projektu a v prípade potreby aj supervíziu na mieste.

X